HORIZON ZERO DOWN

BENCHMARK HORIZON ZERO DOWN EN ULTRA 3440×1440

  • RTX 3060 : 75FPS 52,08% 52,08%
  • RTX 3060Ti : 80FPS 55,55% 55,55%
  • RTX 3070 : 84FPS 58,33% 58,33%
  • RTX 3070Ti : 100FPS 69,44% 69,44%
  • RTX 3080 : 112FPS 77,77% 77,77%
  • RTX 3080Ti : 120FPS 83,33% 83,33%
  • RTX 3090 : 135FPS 93,75% 93,75%
  • RTX 3090Ti : 144FPS MAX 100% 100%
  • RTX 4080 : 144FPS MAX 100% 100%
  • RTX 4090 : 144FPS MAX 100% 100%