Wo long pc

WO LONG

BENCHMARK WO LONG EN ULTRA 3840×2160

 • RX 6500XT : 27FPS 45% 45%
 • RTX 3060 45FPS 75% 75%
 • RTX 3060Ti : 55FPS 90% 90%
 • RTX 3080 : 60FPS MAX 100% 100%
 • RTX 3070 : 60FPS MAX 100% 100%
 • RTX 3070Ti : 60FPS MAX 100% 100%
 • RTX 3080Ti : 60FPS MAX 100% 100%
 • RTX 3090 : 60FPS MAX 100% 100%
 • RTX 3090Ti : 60FPS MAX 100% 100%
 • RTX 4070 : 60FPS MAX 100% 100%
 • RTX 4070 Ti : 60FPS MAX 100% 100%
 • RTX 4080 : 60FPS MAX 100% 100%
 • RTX 4090 : 60FPS MAX 100% 100%